”När han var 7 månader övergav hans föräldrar honom: 😥 Den välkända stjärnan blev en Emmy-vinnare och förebild som far för sina barn!” 😍

Den berömde skådespelaren Jamie Foxx, som är välkänd för en rad roller, tillskriver sin djupa kärlek till familjen till sin utmanande barndom. Jamie växte upp i ett stabilt hem som främjade hans självförtroende och kärlek till musik av sin mors föräldrar, Estelle och Mark Talley.

Hans identitet präglades starkt av hans morföräldrar, särskilt hans mormor, som betonade behovet av självförtroende. Att växa upp utan sina biologiska föräldrar innebar utmaningar, men Jamie övervann dem och blev Eric Marlon Bishop år 1967. Hans morföräldrars outtröttliga kärlek gav honom tröst och uppmuntran trots denna tidiga otur.

Förutom att skapa en främjande atmosfär för Jamie uppmuntrade Estelle och Mark även hans musikaliska begåvning genom att säkra ett stipendium för honom att studera klassisk piano vid United States International University.

Jamies bestående påverkan från sina morföräldrar ledde till ökad lojalitet gentemot hans familj när han närmade sig vuxenåldern. I en intervju berättade han för Oprah Winfrey hur hans mormors självförtroende inspirerade honom.

Även när hans biologiska föräldrar gick bort kände sig Jamie aldrig ensam på grund av sina morföräldrars ständiga kärlek.

Jamies uppgång till berömmelse och rikedom skyddade honom inte från utmaningarna med familjerelationer.

Han var öppen om sina föräldrars distanserade uppträdande och uttryckte hoppet att de skulle återförenas.

Like this post? Please share to your friends:
Populära Sverige

Videos: