”I den tystaste platsen på jorden blir människor galna. 😣 Ingen kan stanna här mer än 30 minuter!”

”I Orfield Laboratories i Minnesota finns det en ekofri kammare där bakgrundsbruset har ett negativt värde: -9,4 dBA. Den anses vara den tystaste platsen på vår planet.

Att vara där kan driva dig till vansinne – bokstavligen. Enligt kammarens designer, Steven Orfield, kan ingen uthärda absolut tystnad i mer än 45 minuter. Förr eller senare, i kammaren där du tydligt kan höra ditt eget hjärtslag och ljudet från dina lungor, börjar du känna dig, milt uttryckt, obekväm.

Hallucinationer uppträder, först hörselhallucinationer, sedan visuella. En fruktansvärd ångest infinner sig. En känsla av kvävning uppstår. Dessutom kan du inte röra dig normalt, eftersom hjärnan vanligtvis ”läser” information om kroppens position i rymden genom att förlita sig på ljud och ekon. Den som befinner sig i rummet tvingas sitta på golvet, vilket intensifierar känslan av ”felaktighet” och hjälplösheten hos en person som plötsligt berövats hörseln.

Kommer du att kunna stanna här?”

Like this post? Please share to your friends:
Populära Sverige

Videos: