”Tröst och stöd genom musik”: Garth Brooks lämnar scenen efter att ha läst kvinnans skylt i publiken.

 

Musik har den anmärkningsvärda förmågan att erbjuda tröst och stöd under de mest utmanande och dystra ögonblicken, en sanning väl förstådd av många sångare och musiker. Garth Brooks, i synnerhet, besatt en djup förståelse för musikens påverkan när han förutspådde den djupgående effekten som skylten skulle ha på kvinnan i publiken.

https://www.youtube.com/watch?v=_kCh7jm2Soc&ab_channel=BrianGriffin
Like this post? Please share to your friends:
Populära Sverige

Videos from internet

Related articles: