”Tröst och stöd genom musik”: Garth Brooks går av scenen efter att ha läst skylten från en kvinna i publiken.

Musik har en enastående förmåga att erbjuda tröst och stöd under de mest utmanande och dyster stunderna, en sanning väl förstådd av många sångare och musiker. Garth Brooks, i synnerhet, besatt en djup förståelse för musikens inverkan när han förväntade sig den djupa påverkan som skylten skulle ha på kvinnan i publiken.

Like this post? Please share to your friends:
Populära Sverige

Videos from internet

Related articles: